Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: IHR DPF filtre
Dátum: 09.10.2017 | 09:00
Miesto: Trnava, školiace stredisko IC (pobočka IC)
Cena: 110,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1