Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: LKW - TRUCK, brzdové systémy
Dátum: 05.10.2017 | 09:00
Miesto: Košice, školiace stredisko IC (pobočka IC)
Cena: 99,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1