Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: LKW - COMMON-RAIL SYSTÉMY A DIAGNOSTIKA
Dátum: 19.09.2018 | 09:00
Miesto: Poprad, školiace stredisko IC (pobočka IC)
Cena: 99,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1