Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: LKW - SCR, Ad Blue a DIAGNOSTIKA
Dátum: 11.10.2018 | 09:00
Miesto: Trnava, školiace stredisko IC (pobočka IC)
Cena: 99,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1