Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: IHR, Voľba stratégie
Dátum: 12.02.2019 | 09:00
Miesto: Poprad, školiace stredisko IC (pobočka IC)
Cena: 110,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1