Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: IHR, Voľba stratégie
Dátum: 13.02.2019 | 09:00
Miesto: Košice, Školiace stredisko IC ( pobočka IC )
Cena: 110,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1