Školenia Inter Cars

Objednávka na školenie

Názov školenia: IHR, Elektrika ako voda
Dátum: 06.03.2019 | 09:00
Miesto: Zvolen, školiace stredisko IC (pobočka IC)
Cena: 110,00 €

Prihlásené osoby:


Osoba č. 1