Košice LKW - SCR, Ad Blue a DIAGNOSTIKA, EURO6

• Základná zástavba a funkcie SCR systémov
• Zástavba a funkcie BOSCH, MERCEDES BENZ a ďalších systémov
• Vykonávanie údržby systémov
• Diagnostika, identifikácia závad, kalibrácia a ďalšie servisné úkony vykonávané pomocou multifunkčné diagnostiky
• Možnosti využitia paralelné diagnostiky

V úvode bude zahrnutá informácia o emisních normách EURO 5 a EURO 6 a ďaľších systémoch, ktoré zabezpečujú plnenie týchto emisních noriem. Zahrnutie týchto informácií do školenia je na základe skúseností školiteľa, aby mechanici „neseparovali“ jednotlivé systémy, ale uvažovali tak, že sú vzájomne prepojené.Bude sa jednať o tieto body:

• legislatívne podmienky zavedenia emisnej normy EURO 6
• Technické podmienky pre splnenie podmienok emisné normy EURO 6
• Systémy používané na plnenie podmienok EURO 6

Školiteľ:
Ing. Andrej Haring
TRUCK CONSULT