Zvolen Technika a praktické použitie systému monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS / DDS)

Školenie - Continental ATE
TPMS funkcia, monitorovanie, aktivácia, diagnostika, typy snímačov

Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS/DDS
• Rozlíšenie jednotlivých monitorovacích systémov TPMS/DDS
• Zmeny pracovných procesov servisu s príchodom TPMS
• Povinné servisné úkony spojené zo servisom TPMS
• Prehĺbenie znalostí základov techniky diagnostiky
• Diagnostika VDO pre TPMS - TPMS Pro / Pro Print a Go
• Praktické ukážky testovania TPMS senzorov pomocou diagnostiky

Školenie je bezplatné !!!