Poprad ZF dvojhmotné zotrvačníky

Školenie sa skladá z dvoch častí:
1. teoretická časť, dvojhmotný zotrvačník (DMF) pozostáva z primárnej a sekundárnej hmoty a nachádza sa medzi prenosovou sústavou a motorom. Obe hmoty zotrvačníka sú oddelené, ale sú prepojené pružinovým a tlmiacim systémom a sú namontované v klznom alebo drážkovom ložisku, ktoré umožňuje otáčanie. Torzné vibrácie motora sú tak redukované a vo veľkej miere oddelené od zvyšku hnacieho ústrojenstva, čo vedie k menšiemu hluku a zvýšenému komfortu jazdy. Keď sa náhle objavia nezvyčajné zvuky, podozrenie rýchlo padne na DMF - a nie je nezvyčajná výmena bez ďalšej kontroly. Avšak podľa skúseností odborníkov zo ZF Aftermarket je výmena DMF nielen nákladná a časovo náročná, ale často úplne zbytočná, lebo príčina je inde. Z tohto dôvodu sa pred výmenou DMF odporúča dôkladná diagnostika.
2. praktická časť bude prezentovaná na zdviháku, konkrétne na VW Passat kde si ukážeme v praxi ako rôzne systémy automobilov majú negatívny vplyv na prevádzku DMF.

Školiteľom je pán Jiri Kropacek