Košice Ekonomické riadenie autoservisu

Obsah školenia
• Základní pojmy ke zjišťování výkonnosti a efektivity servisu
Tržby, náklady, hrubá marže, provozní hospodářský výsledek
Rentabilita prodeje práce (dílny)
Rentabilita prodeje náhradních dílů
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ DÍLNY
• Čas jako kapitál vašeho servisu
Definice pracovních hodin na dílně
Kolik vás stojí neproduktivní časy a prostoje?
Interní zakázky a jejich vyúčtování
• Hlavní ukazatele výkonu a efektivity dílny
Výkonové ukazatele (tržby z prodeje práce a náhradních dílů na zakázku, výkony mechaniků)
Ukazatele efektivity pracovníků a dílny
Ukazatele tržní výkonnosti dílny
• Kalkulace hodinové zúčtovací sazby servisu
Jak postupovat při propočtu nové hodinové zúčtovací sazby servisu
Dopad nové hodinové sazby na rentabilitu dílny a servisu
Individuální práce s kalkulátorem hodinové zúčtovací sazby
MANAGEMENT ZÁSOB NÁHRADNÍCH DÍLŮ
• Náklady na zásoby
• Hlavní ukazatele řízení zásob
Rychlost obratu a doba obratu, disponibilita zásoby
• Jak předcházet vzniku mrtvých a spících zásob
• Řízení zásob a analýza ABC