Stratégia Inter Cars

Poslanie

Inter Cars zaručuje najvyššiu kvalitu služieb v obore dodávok automobilových a priemyselných výrobkov podľa požiadaviek trhu.

Vízia

Inter Cars upevní svoje postavenie hlavného dodávateľa náhradných dielov v Poľsku, získa kľúčové postavenie na slovenskom trhu a bude smerovať na vedúce pozície v ostatných krajinách strednej a východnej Európy.

Dlhodobý cieľ

Rozšírenie distribučnej siete náhradných dielov pre automobily v Poľsku a zároveň silná reprezentácia na európskych trhoch. Získanie významného podielu na slovenskom trhu.

Krátkodobý cieľ

Vytvorenie distribučnej siete, zavedenie partnerských programov a neustále zvyšovanie konkurencieschopnosti ponuky.