4.2 - Hybridné vozidlá - Šanca pre servisy

Dĺžka trvania: 1 deň
Konštrukcia rôznych hybridných pohonov a ich výrobcov.
Motivácia pre prácu pri vozidlách s vysokým napätím.
Pracovno právne predpoklady pre prácu na vozidlách s VN.
Potenciálne nebezpečenstvo a zodpovednosť servisu počas prác pri vozidlách s VN.
Prvá pomoc, ochranné prostriedky a pomôcky, ochranné opatrenia pre oblasť
činností a prác na VN.

Požiadavky: Ukončené štúdium v ​​odbore autoopravárenstve

Cieľová skupina: Majitelia a zamestnanci ATE BrzdovýchCenter, mechanici v značkových aj
neznačkových servisoch, autoelektrikári, Mechatronic

Tréningový cieľ:

• Vysvetlenie certifikačných predpokladov: Vyškolené osoba v odbore elektro pre
prácu na vysokonapäťových systémoch
• Porozumenie potenciálnym rizikám v oblasti technológie VN
• Trh s vysoko vozidlami
• Pochopenie vysokonapäťové technológie
• Porozumenie označenia a významu "Odomknutie systému VN"
• Organizačné proces v servisoch počas pracovných úkonov pri vozidlách s VN

Obsah školenia:

• Konštrukcia rôznych hybridných pohonov a ich výrobcov
• Motivácia pre prácu pri vozidlách s vysokým napätím
• Pracovno právne predpoklady pre prácu na vozidlách s VN
• Potenciálne nebezpečenstvo a zodpovednosť servisu počas prác pri vozidlách s VN
• Prvá pomoc, ochranné prostriedky a pomôcky, ochranné opatrenia pre oblasť
činností a prác na VN