Služby a záruka

OBSAH STRÁNKY:

1. Záručné a pozáručné služby vybavenia autoservisov

2. Overenie a kalibrácia

3. Záruka na výrobky

4. Reklamačný formulár pre zariadenia s inštaláciou

5. Formulár pre objednanie zariadení s inštaláciou

6. Podmienky predĺženej záruky vybraných kompresorov EVERT 

 


1. ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ SLUŽBY VYBAVENIA AUTOSERVISOV

 

Od 1.12.2010 Vám ponúkame služby našich servisnýchh tímov vykonávajúcich rôzne úkony spojené s inštaláciou, opravami, údržbou a revíziou zariadení vybavenia dielní autoservisov. Súčasťou týchto služieb je aj dodanie potrebných náhradných dielov a spotrebných materiálov. Nižšie uvedené úkony ponúkame všetkým zákazníkom na celom Slovensku bez ohľadu na to kde ste servisované zariadenie zakúpili a či je v záruke alebo po záručnej dobe. Od roku 2013 sme naviac certifikovaným strediskom BOSCH TECHNICAL SERVICE.

Naši technici sú vyškolení a certifikovaní pre vykonávanie odborných prác uvedených v nasledovnom stručnom prehľade:

Montáže automobilových zdvihákov

 • Dvojstĺpového prejazdového do 3,5 t
 • Dvojstĺpového bezprejazdového do 3,5 t
 • Dvojstĺpový nad 3,5t
 • Štvorstĺpový plošinový do 5t
 • Nízkozdvižný nožnicový do 3t
 • Nožnicový do 3t (montáž na podlahu)
 • Nožnicový do 3t (montáž do jamy)
 • Nožnicový nad 3t (montáž na podlahu)
 • Nožnicový nad 3t (montáž do jamy)

Pneuservis - inštalácia a zaškolenie

 • Vyvažovačka kolies
 • Vyzúvačka kolies

Zaškolenie a podpora pre diagnostiky Delphi, Bosch, Launch
Geometria

 • Geometria 2D, 3D

Revízie

 • Vyhradených technických zariadení zdvíhacích (Automobilový zdvihák - všetky typy )
 • Vyhradených technických zariadení elektrických ( všetky typy )

Plnička klimatizácie - montáž, kalibrácia a zaškolenie
Ostatné práce po dohode, rátané na 1Nh
 

 

Kontakt pre objednanie inštalácie alebo servisného zásahu:

Igor Glova, mob.: 0907 872 435, email: servisne.stredisko@intercars.eu 

 

2. OVEROVANIE A KALIBRÁCIA

 

 

Overenie vykonávame u všetkých momentových kľúčov a pneumatických meračov, ktoré boli overené v minulosti, alebo u nových, ktoré vyhovujú schválenému typu Úradu pre skúšobníctvo a metrológiu SR, (vyhľadanie momentového kľúča-153, alebo pneumatického merača - 174). Overenie pneumatického merača je možné aj vtedy, ak má znak obrátenej 3 - schválenie EHS. 

V ponuke máme aj predaj odmerných nádob (valcov) s overením.

Pre objednanie kontaktujte Vášho OZ, alebo OTZ Inter Cars.  

 

3. ZÁRUKA NA VÝROBKY

Zariadenia predávané spoločnosťou Inter Cars sú určené profesionálnym servisom. Záruku upravuje Obchodný zákonník. Presné záručné podmienky si môžete pozrieť tu:

 1. Záručné podmienky pre zariadenia ktoré nevyžadujú montáž zaškolenou osobou (malé zariadenia)
 2. Záručné podmienky pre zariadenia ktoré vyžadujú montáž zaškolenou osobou (veľké zariadenia)

 

4. REKLAMAČNÝ FORMULÁR PRE ZARIADENIA S INŠTALÁCIOU

V prípade záručnej, alebo pozáručnej reklamácie zariadenia vybavenia dielní prosím vyplňte nasledovný formulár a odovzdajte vášmu obchodnému zástupcovi, alebo obchodno technickému zástupcovi :

Reklamačný formulár v PDF / Reklamačný formulár vo Word

 

5. FORMULÁR PRE OBJEDNANIE ZARIADENÍ S INŠTALÁCIOU

Zariadenia predávané spoločnosťou Inter Cars, ktoré sa inštalujú do/na podlahu, pripájajú sa na elektrické rozvody, alebo rozvody stlačeného vzduchu si vyžadujú rôzne podmienky vyhotovenia pre vykonanie inštalácie a nasledovnej technickej revízie. Z tohto dôvodu prijímame objednávky na takéto zariadenia na podpísaných záväzných objednávkach, ktorých formulár si môžete stiahnuť tu:

REGISTROVANÝ zákazník: Objednávací formulár v PDF / Objednávací formulár vo WORD

NEREGISTROVANÝ zákazník: Objednávací formulár v PDF / Objednávací formulár vo WORD

6. PODMIENKY PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

1, Predĺžená záruka Milwaukee. Vďaka tomu, že je Inter Cars oficiálnym distribútorom Milwaukee, možu si naši zákazníci predĺžiť záruku registráciou produktu do 30 dní od nákupu.

 

Na vybrané kompresory značky EVERT ponúkame predĺženú záruku 3, alebo 5 rokov.

Prevádzkové a záručné podmienky vybraných EVERT kompresorov