Za nesprávne riešenie odpadu hrozia vysoké sankcie. Využite bezplatnú službu od Inter Cars

Za nesprávne riešenie odpadu hrozia vysoké sankcie. Využite bezplatnú službu od Inter Cars

|

Slovenská legislatíva v oblasti odpadov určuje autoservisom množstvo povinností. Je nevyhnutné ich splniť, napriek tomu, že celý proces je náročný, pre mnohých nejasný a za pochybenia hrozia vysoké sankcie. Inter Cars preto ponúka odborný audit olejového hospodárstva bezplatne.

V súčasnom období je správne riadenie odpadov neoddeliteľnou súčasťou každej spoločnosti, najmä v automobilovom priemysle. Pre autoservisy, ktoré čelia komplexným výzvam spojeným s odpadmi, je dodržiavanie predpisov Zákona o odpadoch č. 79/2015  kľúčové. S porušením týchto predpisov môžu prísť vážne sankcie, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie autoservisu.

Hrozia vysoké sankcie

Jedným z kľúčových aspektov spravovania odpadov je jeho likvidácia. Autoservisy sa často stretávajú s rôznorodými typmi odpadov vrátane tých, ktoré súvisia s olejmi a mazivami. Neschopnosť riadne nakladať s týmito odpadmi môže viesť k vážnym finančným či právnym následkom.

V rámci olejového hospodárstva je potrebné identifikovať odpad, ktorý vzniká, a zabezpečiť jeho zber a triedenie v súlade so zákonom. Ďalším krokom je správne skladovanie, aby spĺňalo predpisy zohľadňujúce životné prostredie. Autoservis by mal taktiež udržiavať kompletnú evidenciu o svojich odpadoch vrátane vyprodukovaného množstva. Práve tieto dokumenty môžu byť požadované zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Za porušenie nariadení, ktoré určuje zákon, môže kontrolný orgán udeliť sankcie. Rozsah pokút sa líši, sadzby sú odstupňované podľa konkrétnych deliktov. Platí však, že ide o sumy až do výšky 350 000 eur, ktoré by boli pre väčšinu servisov likvidačné.

Ako vyzerá tzv. audit olejového hospodárstva?

Audit tvorí niekoľko častí, všetky detailne mapujú kompletnú činnosť autoservisu tak, aby bola zabezpečená prevádzka v súlade so zákonom. Na začiatku sa realizuje vstupný audit a prebieha nastavenie sledovania toku odpadov. Nasleduje zaradenie všetkých odpadov podľa tzv. Katalógu odpadov.

Okrem nastavenia správnej evidencie a optimalizácie odberateľov odpadov či nádob a kontajnerov na uloženie je v niektorých prípadoch dôležitý aj  interný audit ISO 14001. Ten popisuje dodržiavanie zásad na ochranu životného prostredia. Autoservis je povinný spĺňať predpísané náležitosti.

Dôležitou súčasťou auditu je korektné zhromažďovanie odpadu a školenie vedúcich pracovníkov v prevádzke. K dispozícii je aj kontrola zmien legislatívy, vypracovanie podkladov pre príslušné žiadosti či poradenstvo k hlavnému legislatívnemu rámcu, ktorým je Zákon o odpadoch.

Exkluzívna ponuka pre klientov Inter Cars

Inter Cars si ako dodávateľ dielov do tisícok autoservisov po celom Slovensku uvedomuje, že riešenie odpadov môže komplikovať situáciu mnohým prevádzkovateľom. Preto sme sa v tejto problematike spojili so spoločnosťou Envipol a prinášame bezplatný audit pre autoservisy, ktoré snami spolupracujú.

 

Využite skvelú ponuku a nechajte riešenie odpadov na odborníkov. V prípade ďalších informácií alebo ponuky na mieru neváhajte kontaktovať vášho obchodného zástupcu alebo Daniela Knošku, manažéra segmentu (+421 903 805 833 | dknoska@intercars.eu)

Staňte sa aj vy moderným autoservisom a majte odpadové hospodárstvo pod kontrolou!

Pozrite si video nižšie alebo na našom YouTube kanáli.