Q&A o riešení odpadov v autoservisoch

Q&A o riešení odpadov v autoservisoch

|

Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie otázky ohľadom riešenia odpadov v autoservisoch

Aké sú najčastejšie pochybenia v autoservisoch?

Nesprávne základné triedenie odpadov, nesprávne odovzdanie odpadu, absencia certifikovaných zariadení na skladovanie olejov a odpadov.

Akým zákonom sa riadi odpadového hospodárstvo?

Všetky dôležité informácie a predpisy vychádzajú zo Zákona o odpadoch č. 79/2015.

Aké sú sankcie za porušenie predpisov?

Od 500 do 350 000 eur

Kto kontroluje, resp. udeľuje sankcie?

Kontroly najčastejšie realizuje Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá udeľuje aj pokuty, ale pochybeniami sa môžu zaoberať aj Slovenská obchodná inšpekcia či okresný úrad.

Ako sa vyhnúť sankciám?

Je nevyhnutné riešiť odpadové hospodárstvo v súlade so zákonom. Inter Cars ponúka pre svojich klientov bezplatný audit s odborníkmi na túto problematiku.

Čo obsahuje audit odpadového hospodárstva?

Vstupný audit a nastavenie sledovania toku odpadov, zaraďovanie odpadov podľa Katalógu, vedenie evidencie a optimalizácia procesov v oblasti odpadového hospodárstva, správne zhromažďovanie odpadu či školenie vedúcich pracovníkov v autoservise. Súčasťou auditu je aj poradenstvo a konzultácia pre autoservisy.

Ako získať viac informácií o ponuke od Inter Cars?

Kontaktujte vášho obchodného zástupcu alebo priamo manažéra segmentu olejov a mazív Daniela Knošku (+421 903 805 833 | dknoska@intercars.eu)