Katalóg školení

• Konštrukcia rôznych hybridných pohonov a ich výrobcov • Motivácia pre prácu pri vozidlách s vysokým napätím • Pracovno právne predpoklady pre prácu na vozidlách s VN • Potenciálne nebezpečenstvo a zodpovednosť servisu počas prác pri vozidlách s VN • Prvá pomoc, ochranné prostriedky a pomôcky, ochranné opatrenia pre oblasť činností a prác na VN

Viac info

Diagnostika automobilov s diagnostikami Launch X-431.

Viac info

• Základné pojmy na zisťovanie výkonnosti a efektivity servisu • Čas ako kapitál vášho servisu • Hlavné ukazovatele výkonu a efektivity dielne • Kalkulácia hodinové zúčtovacie sadzby servisu • Náklady na zásoby • Hlavné ukazovatele riadenia zásob • Ako predchádzať vzniku mŕtvych a spiacich zásob • Riadenie zásob a analýza ABC

Viac info

Meranie elektrických veličín a signálov. Popis princípu činnosti osciloskopu. Porovnanie analógového a digitálneho osciloskopu.

Viac info

Školenie je zamerané ako na celkovú funkciu filtrov častíc a katalyzátorov, tak aj ich možné problémy a spôsob diagnostiky všetkých komponentov, ktoré majú na správnu funkciu spaľovanie sadzí vo vozidlách vplyv (POZOR: Novo aj pri benzínových vozidiel).

Viac info

Diagnostikujte efektívne a rýchlo bez zbytočnej demontáže dielov, ktorá môže navyše príčiny závad len dočasne skryť.

Viac info

Samonastaviteľná dvojitá spojka, dvojhmotové zotrvačníky.

Viac info

Právne predpisy pre údržbu a opravy brzdových systémov • Konštrukcia a údržba brzdových systémov • Odborné opravy brzdových systémov • Odvzdušňovanie hydraulických brzdových systémov + ABS • Testovanie brzdových systémov • Praktické používanie špeciálnych prípravkov a náradia

Viac info

Princíp činnosti systému klimatizácie. Konštrukcie a funkcie komponentov systému.

Viac info

Dnešný trh s novými vozidlami pozostáva prevažne z priamo vstrekovaných benzínových a dieselových motorov s turbodúchadlom. Diagnostika turba, a plnenie vzduchom aj palivom, je u dieselových, tak aj benzínových motorov už nemysliteľná, ak by sme jej mali vykonávať statickým spôsobom či demontážou a fyzickú kontrolou dielov).

Viac info

Emisné školenie, vhodné pre emisné techniky a tých, čo vozidlá na meranie emisií pripravujú. Čo všetko pri benzínových i dieselových vozidiel kontrolovať pred meraním emisií a aké náhradné diely a poruchy, majú na tvorbu konkrétnych negatívnych plynov vplyv? Udržujte vozidlá vašich zákazníkov v dobrom stave, chránite tým zdravie nás všetkých a tiež aj peňaženku majiteľa opravovaného vozidla. Príďte na toto školenie a staňte sa odborníkom na emisné systémy.

Viac info

• Vysvetlenie štruktúrované diagnostiky • Elektrická diagnostika na modeloch a vozidlách • Správna interpretácia a porozumenie nameraných hodnôt • Interpretácia chybových kódu a odstránenie ich príčin • Manipulácia s modernými diagnostickými prístrojmi • Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov

Viac info

1. význam DPF a jeho výber v prípade výmeny za nový 2. výber aditíva Eolys a funkcie Regeflexu 3. príznaky chybného DPF 4. vybavovanie reklamácií 5. Bosal katalóg - stručne 6. otázky

Viac info

• Vysvetlenie uplatnenie turbodúchadiel • Popis a funkcie jednotlivých súčastí turbodúchadiel • Ovládanie a regulácia tlaku v saní • Správna montáž a kontrola systému preplňovania • Interpretácia závad a porúch u turbodúchadiel • Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov

Viac info
1 2 3 4 5  »