Katalóg školení

Konštrukcia rôznych hybridných pohonov a ich výrobcov. Motivácia pre prácu pri vozidlách s vysokým napätím. Pracovno právne predpoklady pre prácu na vozidlách s VN. Potenciálne nebezpečenstvo a zodpovednosť servisu počas prác pri vozidlách s VN. Prvá pomoc, ochranné prostriedky a pomôcky, ochranné opatrenia pre oblasť činností a prác na VN.

Viac info

Diagnostika automobilov s diagnostikami Launch X-431.

Viac info

Školenie je zamerané ako na celkovú funkciu filtrov častíc a katalyzátorov, tak aj ich možné problémy a spôsob diagnostiky všetkých komponentov, ktoré majú na správnu funkciu spaľovanie sadzí vo vozidlách vplyv (POZOR: Novo aj pri benzínových vozidiel).

Viac info

Diagnostikujte efektívne a rýchlo bez zbytočnej demontáže dielov, ktorá môže navyše príčiny závad len dočasne skryť.

Viac info

Samonastaviteľná dvojitá spojka, dvojhmotové zotrvačníky.

Viac info

Princíp činnosti systému klimatizácie. Konštrukcie a funkcie komponentov systému.

Viac info

Základné pojmy na zisťovanie výkonnosti a efektivity servisu. Čas ako kapitál vášho servisu. Hlavné ukazovatele výkonu a efektivity dielne. Kalkulácia hodinové zúčtovacie sadzby servisu. Náklady na zásoby. Hlavné ukazovatele riadenia zásob. Ako predchádzať vzniku mŕtvych a spiacich zásob. Riadenie zásob a analýza ABC.

Viac info

Dnešný trh s novými vozidlami pozostáva prevažne z priamo vstrekovaných benzínových a dieselových motorov s turbodúchadlom. Diagnostika turba, a plnenie vzduchom aj palivom, je u dieselových, tak aj benzínových motorov už nemysliteľná, ak by sme jej mali vykonávať statickým spôsobom či demontážou a fyzickú kontrolou dielov).

Viac info

Meranie elektrických veličín a signálov. Popis princípu činnosti osciloskopu. Porovnanie analógového a digitálneho osciloskopu.

Viac info

Školenia špecializované pre automechanikov koncernu Volkswagen, vybavené diagnostickým programom Ross-Tech, so zameraním na nahrávanie do logu a jeho vyhodnocovanie.

Viac info

Právne predpisy pre údržbu a opravy brzdových systémov. Konštrukcia a údržba brzdových systémov. Odborné opravy brzdových systémov. Odvzdušňovanie hydraulických brzdových systémov + ABS. Testovanie brzdových systémov. Praktické používanie špeciálnych prípravkov a náradia.

Viac info

Vysvetlenie štruktúrovanej diagnostiky. Elektrická diagnostika na modeloch a vozidlách. Správna interpretácia a porozumenie nameraných hodnôt. Interpretácia chybových kódov a odstránenie ich príčin. Manipulácia s modernými diagnostickými prístrojmi. Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov.

Viac info

Emisné školenie, vhodné pre emisné techniky a tých, čo vozidlá na meranie emisií pripravujú. Čo všetko pri benzínových i dieselových vozidiel kontrolovať pred meraním emisií a aké náhradné diely a poruchy, majú na tvorbu konkrétnych negatívnych plynov vplyv? Udržujte vozidlá vašich zákazníkov v dobrom stave, chránite tým zdravie nás všetkých a tiež aj peňaženku majiteľa opravovaného vozidla. Príďte na toto školenie a staňte sa odborníkom na emisné systémy.

Viac info

Kategorizácia hybridov - Micro, Mild, Strong Hybrid.

Viac info
1 2 3 4 5  »